Çevre ve Sürdürülebilirlik

ÇEVRE

Yaşam döngüsünün temel ilkelerini ve dünya üzerinde kabul görmüş çevre yaklaşımlarını iş dünyamıza entegre etme amacındayız. Ta­ahhüdümüz, sürekli olarak çevresel performansımızı korumak, iyileştirmek, ulusal ve uluslararası mevzuatlara uygun hareket ederek çevre dostu ürünler kullanmak ve geri dönüşümlerden en faydalı şekilde yararlanmak için topluma sürdürülebilir katkılarda bulunmaktır.

Tüm faaliyetle­rimizde, gelecek kuşakların yaşamlarını ve kaynaklarını tehlikeye atmayan bir perspektif ile küresel kaynakları koru­mak, kirliliği ve atık seviyesini en aza indirmek, yaşanabilir temiz bir çevre bırakmak, çevre standartlarımızı daima koruyarak sürdürülebilirliğe katkı sağ­lamak için iş dünyamızda önemli görev­ler ediniyoruz.

Entegre Çevre ve Sürdürülebilirlik yönetim sistemi yaklaşımlarının benimsenmesi,
Çevre stratejilerinin belirlenmesi ve geliştirilmesi,
Çevresel risk ve analizlerin belirlenmesi,
Performans kriterlerinin ve hedeflerinin belirlenmesi,
Uygulamaların takibi.

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK

Gerçekleştirdiğimiz faaliyetlerin tüm aşamalarını gözden geçirerek sürdürülebilirlik uygulamalarını sürekli olarak geliştirmek ve iyileştirmek.
Faaliyetlerimizden kaynaklanabilecek çevresel ve sosyal riskleri en aza indirgeyebilmek için proje, tesis ve proses tasarımında sürdürülebilirlik po¬litikalarını ön plana çıkararak, çevreci üretim tek¬nolojilerini seçmek ve sürekli geliştirmek,
Yönetim Sistemlerini etkin bir şekilde uygulamak ve bu kapsamda çevresel analizleri sistematik olarak yapmak,
Sürdürülebilir atık yönetimi ile kirliliği kaynakta azaltarak atık oluşumunun en aza indirilmek ve geri dönüşüme katkı sağlamak.
Tüm çalışanlarımızda çevre bilincini oluşturmak ve geliştirmek.
Sürdürülebilirlik yaklaşımı ile doğal kaynakların ve ekolojik türlerin korunması yönünde çalışmalar yapmak,
Üretim ve hizmetlerden kaynaklanan emisyonlarını azaltmak,
Sürdürülebilir Çevre Politikası uygulamalarını şeffaf bir şekilde paylaşmak.